Ulga Internetowa. Czy nadal można odliczyć koszty internetu od podatku?

Podatnik, który rozlicza się z Urzędem Skarbowym, ma prawo do różnych odliczeń. Co roku są one aktualizowane, po to, by podatnik miał różne możliwości ulg i odliczeń kosztów, ponieważ wpływa to ostatecznie na wysokość podatku do zapłacenia lub do jego zwrotu. Jedną z bardziej znanych i często stosowanych jest ulga internetowa. Większość podatników korzysta z internetu na co dzień, dlatego warto mieć na uwadze możliwość wliczenia tych kosztów do zeznania podatkowego. Przede wszystkim należy być w posiadaniu umowy na internet, czy to na abonament, czy w zestawie z innymi produktami cyfrowymi. Umowa powinna być podpisana na osobę, która składa zeznanie podatkowe z odliczeniem ulgi internetowej. Ponadto należy być w posiadaniu wszystkich faktur obejmujących szczególny wykaz płatności za każdy miesiąc użytkowania internetu. Odliczenia za internet można dokonać tylko 2 razy, mianowicie 2 kolejnych lat z rzędu lub też 2 lat korzystania z internetu. Warunkiem jest to, aby mieć udokumentowany cały rok użytkowania internetu łącznie z kosztami, wydatkami, a także płatnościami za poszczególne miesiące i usługi. Tak naprawdę do rozliczenia wchodzi jedynie usługa abonamentowa za internet. Stąd też korzystanie z internetu na kartę nie może być uznane w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok. Osoby, które mają zestawy z telewizją czy telefonem, rozliczają wyłącznie internet, dlatego muszą być w posiadaniu faktur z wyszczególnieniem tej usługi. Można poprosić o ten wykaz swojego operatora i wówczas on przyśle na adres e-mailowy wszystkie potrzebne dokumenty. Mając faktury, należy podliczyć zapłacone koszty za usługi internetowe za dany rok. Suma ta jest wprowadzana do zeznania podatkowego, w pierwszej kolejności do załącznika. Aby ułatwić sobie wyliczenia, warto skorzystać z programu PIT online, który za darmo można pobrać z rządowych stron internetowych. Dla osób fizycznych będzie potrzebny załącznik PIT-0, w którym suma kosztów za internet jest wpisywana. System wówczas automatycznie przenosi sumę do formularza PIT-37 i można w dalszej kolejności wyliczać podatek. Przedsiębiorcy również mogą odliczać sobie internet w formularzu PIT-36, pod warunkiem, że kosztów za jego użytkowanie nie uznawali wcześniej w innych rozliczeniach. Z ulgi internetowej można skorzystać tylko raz, dlatego osoby, które nie rozliczały internetu, powinny się tym tematem zainteresować. Nie ma znaczenia, czy z internetu korzysta się w telefonie komórkowym, czy na komputerze, ponieważ dla Urzędu Skarbowego najważniejsza jest umowa oraz faktury z uwzględnieniem kosztów za usługi internetowe. Do formularza podatkowego wpisuje się kwotę brutto za usługi internetowe, razem z podatkami. Jednak są ustalane limity, których z kolei nie można przekroczyć. Mianowicie, ulgę internetową można odliczyć do 760 złotych rocznie. Oznacza to tyle, że jeśli roczne koszty usług internetowych przekroczyły kwotę 760 złotych, wówczas Urząd Skarbowy uznaje w rozliczeniu podatkowym tylko tę sumę. To, co będzie powyżej, system uzna za błąd i wówczas w formularzu trzeba będzie wpisać kwotę 760 złotych. To z kolei oznacza, że podatnicy, którzy płacili miesięcznie około 60 złotych za internet mogą całą tę sumę za cały rok w pełni odliczyć od podatku. Droższe usługi abonamentowe zostaną natomiast obniżone w zeznaniu podatkowym. W sytuacji, kiedy umowa na internet jest na kilka osób jednocześnie, wówczas każda z nich może skorzystać z ulgi za internet. Dowodem będzie zestaw faktur czy paragonów na każdą osobę, aby urząd skarbowy miał pewność, że ulga się należy. W zeznaniu podatkowym warto wpisywać prawdziwe dane, gdyż Urząd Skarbowy ma prawo je sprawdzić. W razie wątpliwości wzywa podatnika do kontroli razem z zestawem faktur, by wykazać, że faktycznie należy się ulga internetowa. Odliczając internet nie wolno wyzbywać się faktur, ponieważ przez 5 kolejnych lat Urząd Skarbowy ma prawo je ponownie sprawdzić. Jeśli nastąpił błąd w rozliczeniach podatkowych, wtedy można złożyć korektę. Tak samo jest w sytuacji, jeśli podatnik zapomniał odliczyć ulgę internetową, a złożył już zeznanie. Wystarczy jak najszybciej złożyć korektę, wpisując koszty internetowe i wysłać ją do Urzędu Skarbowego ponownie, zaznaczając że jest to korekta. W wielu sytuacjach ulga internetowa powoduje wyższą kwotę podatku do zwrotu, dlatego warto korzystać z tak cennej opcji, którą nadal w 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępnia.