Progi podatkowe w Polsce – ile wynoszą pierwszy i drugi próg podatkowy?

Praktycznie każda osoba osiągająca dochody musi odprowadzić od nich należny podatek. Jego wysokość zależy od wysokości osiąganego dochodu. Osoby zatrudnione na podstawie umów (o pracę, zlecenie czy dzieło) lub w innej formie, w której to podmiot zewnętrzny – płatnik – odprowadza za nich należny podatek, co roku rozliczają swój podatek dochodowy, poprzez złożenie deklaracji PIT-37. Złożenie deklaracji powinno nastąpić do 30 kwietnia każdego roku, za rok poprzedni.

Zasady rozliczenia PIT

Po co podatnicy składają co roku deklarację PIT? Pytanie to może wydać się zasadne, skoro co miesiąc płatnicy pobierają z części naszego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy. Jednak zaliczka, to jeszcze nie właściwy podatek, a jedynie przewidywana i szacowana średnia wartość podatku. Jeżeli w ciągu roku nie osiągamy wielkich różnic w dochodach, oraz zarabiamy zbyt dużo, przy końcowym rozliczeniu kwota należnego podatku do zapłaty, lub ewentualnego zwrotu waha się w granicach kilku złotych. Dzięki co miesięcznym odprowadzanym zaliczkom nie stajemy przed koniecznością nagłego, wysokiego wydatku, w  postaci zapłacenia wysokiego podatku. Czasami jednak może zdarzyć się, że zobowiązani zostaniemy do sporej dopłaty. Dlaczego?

Progi podatkowe w Polsce

Polskie ustawodawstwo podatkowe przewiduje dwie wysokości progów podatkowych. Niższy to stawka 18%, wyższy natomiast 32%. Od tego do którego progu podatkowego będziemy należeć zależy to ile zarabiamy i jaki roczny dochód osiągniemy. Niestety, im lepiej zarabiamy, tym więcej musimy oddać państwu. Choć trudno uznać to za sukces, to w gronie osób płacących podatek 32-procentowy jest zaledwie kilka procent Polaków. Aby zostać objętym tą stawką należy przekroczyć w ciągu roku dochód 85.528 zł. Powyżej tej kwoty nasze dochody opodatkowane zostają stawką 32%. Należy jednak pamiętać, że podatek w tej wysokości jest odprowadzany jedynie od dochodów przekraczających nadwyżkę progu podatkowego.

Weryfikacja rozliczenia na koniec roku

To czy uiściliśmy odpowiednią wysokość podatku w ciągu roku zostaje zweryfikowane podczas corocznej deklaracji PIT. Jeżeli nie jesteśmy pewni co do swoich wyliczeń warto rozliczyć PIT przez internet. Ta forma zapewnia bezproblemowe wypełnienie formularzy, a do tego ogranicza ryzyko wystąpienia błędów w wyliczeniu. Jeżeli w ciągu roku płatnik odprowadzał zaliczkę odpowiednią do pierwszego progu podatkowego, a na koniec roku pracownik otrzymał bardzo wysoką premię roczną, może doprowadzić do niedopłaty podatku. Wówczas w rozliczeniu rocznym wystąpi konieczność dopłaty należnego podatku.

Wspólne rozliczenie ratunkiem przed dopłatą podatku

Jedną z możliwości obniżenia należnego podatku może być wspólne rozliczenie się z małżonkiem, lub dzieckiem – jako samotny rodzic. Ma to sens wówczas jeśli jedna z osób kwalifikuje się już do drugiego progu podatkowego, a druga z nich nie osiąga dochodów, lub są one bardzo niskie. Wówczas łączna kwota dochodu zostaje uśredniona i pozwoli podatkowi „spaść” z drugiego progu podatkowego do pierwszego. Te rozwiązania również możemy zastosować rozliczając PIT przez internet, wybierając opcję wspólnego rozliczenia. Warto skorzystać z takich rozwiązań, aby obniżyć podatek, lub uniknąć jego dopłaty.